Swing it Sisters!

Swing it Sisters!

En föreställning om de fantastiska kvinnliga sångrösterna inom jazz och swing som gått före oss och givit oss ytterligare en dimension av rösträtten. De har gjort sina röster hörda inom musiken och i samhället! 

Youtube: